První kroky při řešení žádosti, či dotazu zákazníka.

Všeobecné podmínky pro uzavírání smluv 
Reklamační řád 


Pro nahlášení jakékoliv poruchy na vodovodním či kanalizačním řadu, které provozuje naše společnost:
je zde pro Vás 24 hod. denně vodohospodářský dispečink, který můžete kontaktovat osobně, nebo telefonicky na čísle 379792311.

Reklamace faktury za vodné - stočné:
Reklamaci k vystavené faktuře, či jiné dotazy směřujte na naše obchodní oddělení.
- kontaktní osoba pí. Ludmila Velková tel.: 379792350

Nahlášení stavu vodoměru
- kontaktní osoba pí. Jaroslava Topinková tel.: 379792351

Vyjadřování k sítím, nebo ke stavbám budoucím:
Jestliže potřebujete vyjádření našeho podniku k Vaší nové stavbě, či získat informaci o již existujících sítích směřujte Vaše dotazy na technické oddělení.
- kontaktní osoba Ing. Hana Pauerová tel: 379792337

Stavby přípojek, vodovodních řadů a jejich provozování:
Potřebujete-li postavit vodovodní přípojku, nebo jinou drobnou stavbu tohoto charakteru, přijďte s platnými podklady a vyjádřeními. Rádi Vám v tomto pomůžeme.
- kontaktní osoba p. Rudolf Kunzmann tel: 379792322

Stavby větších rozsahů v oblasti vodohospodářství:
Potřebuje Vaše obec, město, nebo podnik pomoc při stavbě vodohospodářských staveb? Neváhejte a obraťte se na naší firmu. Máme v tomto oboru mnohaleté zkušenosti.
- kontaktní osoba p. Jahn Pavel tel: 379792333

Projekční činnost:
Nevíte komu zadat projekční práce, vyřizování povolení, nebo získání státních dotací pro Vaší ekologickou stavbu? Obraťte se s důvěrou na naše projekční oddělení.
- kontaktní osoba p. Jahn Pavel tel: 379792333

Dopravní činnost:
Potřebujete kopátko, bagr, nákladní automobil, nebo dovoz pitné vody?
- kontaktní osoba pí. Zrnová Pavla tel.: 379792312

Provozování kanalizačních sítí:
Jak zajistit odvoz kalů ( kalové jímky, lapol ), čištění kanalizačního potrubí tlakovým vozem, nebo prohlídku potrubí kamerou?
- kontaktní osoba Konečný Roman  tel.: 379792334

Laboratorní činnost:
Nevíte jakou doma pijete vodu z vlastních zdrojů? Potřebujete provést její chemický rozbor? Využijte k této činnosti naší akreditovanou laboratoř.
- kontaktní osoba Ing. Jiřinec Jaroslav tel.: 379792343