Aktuální kvalita vody 

Víte že ...

Mléčný zákal vody nezpůsobuje chlor ve vodě, ale mikrobublinky vzduchu, které se stanou viditelnými ihned po vypuštění vody z vodovodního systému. Tento jev ještě podporují sítka a perlátory na vodovodních bateriích. Po krátké chvíli mléčný zákal z nádoby s natočenou vodou sám zmizí.

Hygienické zabezpečení pitné vody proti výskytu nebezpečných bakterií v rozvodných systémech se provádí v nezbytné míře pomocí chlorových desinfekčních prostředků. V některých místech může být proto z vody cítit chlorový zápach. Po natočení vody do otevřené nádoby a odstátí většina chloru vyprchá. Pokud se Vám chlorový zápach zdá vysoký, zavolejte kdykoliv na zákaznickou linku 379 792 311. Naši pracovníci Vám zdarma provedou kontrolní měření obsahu chloru.

Zákal vody se může objevit po opravách, nebo o odkalování vodovodních  sítí. jedná se o železité usazeniny, které vznikají při průtoku vody železným, nebo litinovým potrubím. Pokud se Vám zákal vody zdá vysoký, nebo již trvá déle, sdělte tuto informaci na naši zákaznickou linku 379 793 211. Naši pracovníci Vám zdarma provedou kontrolní měření zákalu.

Kvalita pitné vody z veřejného vodovodu musí splňovat požadavky vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č.252/2004 Sb. Informace o kvalitě vody poskytuje všem našim zákazníkům nepřetržitý zákaznický servis na telefonním čísle 379 792 311 nebo internetové adrese www.chvak.cz

Teplá voda z boilerů, ohřívačů a výtopen není vhodná pro přípravu jídel a nápojů.

Balená voda je více než 200x dražší než voda z vodovodu.

Odpadní vody jsou čištěny na biologických čistírnách a proto není možné vylévat do kanalizace nebezpečné látky a přípravky, které čistírny nedokáží zlikvidovat.

Vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace se řídí zásadami uvedenými v kanalizačním řádu, který je k dispozici na každém obecním nebo městském úřadě, v CHVaK a.s., nebo na internetových stránkách www.chvak.cz.