ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI  

obchodní firma: Chodské vodárny a kanalizace  a. s.  
sídlo: Domažlice,  Bezděkovské  předměstí 388  
PSČ: 344 78  
IČ: 49 78 87 61
datum založení: 22. 9. 1993

Právní řád a právní předpis:     
Zakladatelská listina  Fondu národního  majetku  ČR ze dne 22.  9. 1993  ve   formě  notářského  zápisu.  Společnost  vznikla  privatizací státního podniku  Vodovody a kanalizace Domažlice.

Právní forma: akciová společnost založená na dobu neurčitou


Předmět podnikání:

registrace:                       Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 360
den zápisu:                       1. ledna 1994Místa, na kterých jsou k nahlédnutí dokumenty a materiály společnosti:

V sídle společnosti a ve sbírce listin u Krajského soudu v Plzni.

Statutární orgány společnosti:

Statutární ředitel Ing. Eva Gožďálová

Správní rada společnosti:

Předseda správní rady Ing. Miroslav Mach
Člen správní rady Mgr. Hynek Říha
Člen správní rady Alexandr Horák
Člen správní rady Václav Mothejzík
Člen správní rady Mgr. Jan Mendřec
Člen správní rady Jan Löffelmann
Člen správní rady Pavlína Kaufnerová


Jediný akcionář:  

Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka, IČ 032 30 333, Bezděkovské př. 388, 344 78 Domažlice

Akcie:

177 546 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. 

Základní kapitál:

177 546 000,- Kč

Výroční zpráva a výrok auditora za rok 2015