Dispečink - pohotovostní služba Zákaznické centrum VaS

 379792311
SMS 727947264

379792350
379792351

Statutární ředitelka                                                                              
Ing. Eva Gožďálová                                                                 
tel.: 379792325, e-mail: gozdalova@chvak.cz     

Výrobní a technický náměstek                                        
Vlastimil Hejhal
tel.: 379792316, e-mail: hejhal@chvak.cz

Ekonomický náměstek                                                    
Ing. Jaroslav Dostál
tel.: 379792315, e-mail: dostal@chvak.cz
chvak.dostal
  

Sekretářka
Pavlína Jabůrková
tel.: 379792327, e-mail: chvak@chvak.cz
chvak.chvak

Hlavní účetní
Milada Píšová, DiS.
tel: 379792319, e-mail: pisova@chvak.cz
chvak.divisova


Vodné a stočné - smlouvy                                                              
Ludmila Velková
tel.: 379792350,  e-mail: velkova@chvak.cz

chvak.velkova

Vodné a stočné - hlášení stavu vodoměru                                                            
Jaroslava Topinková
tel.: 379792351,  e-mail: topinkova@chvak.cz

chvak.velkova

Provoz dispečinku,
hlavní elektrikář, telemetrie, webmaster
Tomáš Bahník           
tel.: 379792345, e-mail: tomas.bahnik@chvak.cz
bahnik.chvak


Představitel managementu,
Energetik, OZO, prevence rizik, technik ekologie
Ing. Miroslav Kopečný
tel.: 379792332, e-mail: kopecny@chvak.cz

Provoz vodovodů - vedoucí                                                       
Rudolf Kunzmann
tel.: 379792322, e-mail: kunzmann@chvak.cz

Provoz vodovodů, vytyčování sítí
Ilona Suchá
tel: 379792322, e-mail: vodovody@chvak.cz

Provoz čistíren odpadních vod a kanalizací               
Roman Konečný
tel.: 379792334, e-mail: konecny@chvak.cz

Provoz stavebně montážní                                         
Rostislav Herian
tel.: 379792340, e-mail: herian@chvak.cz

Provoz Dopravy                                                         
Pavla Zrnová
tel.: 379792312, e-mail: zrnova@chvak.cz

Technolog                                                       
Ing. Jaroslav Jiřinec
tel.: 379792343, e-mail: jirinec@chvak.cz

Chemická laboratoř                                                                     
Ing. Jaroslav Jiřinec
tel.: 379792344, e-mail: jirinec@chvak.cz

Vedoucí technicko obchodního oddělení
Pavel Jahn
tel: 379792333, e-mail: jahn@chvak.cz

Projekce                                                                       
Pavel Jahn
tel.: 379792333, e-mail: jahn@chvak.cz

Technik dokumentace - vyjadřování ke stavbám                                               
Ing. Hana Pauerová
tel.: 379792337, e-mail: pauerova@chvak.cz

Geografický informační systém                                               
Marie Nová
tel.: 379792326, e-mail: nova@chvak.cz

Rozpočty staveb                                       
Jan Michal
tel.: 379792331, e-mail: michal@chvak.cz