Dnes Vás informuje o dění a odpovídá na dotazy dispečer : Josef    J a n o v e c .

 

Tel: 379792311
SMS: 727947264

dispečink@chvak.cz
dispecink.chvak


   Středisko vodovodů:

Zvláštní sdělení:  Česká Kubice v č. 29, 64, 66 a 67 v rámci rekonstrukce kanalizace v obci bude ve dnech 7.1.2020 a 14.1.2020 v časech od 8:00 - 14:00 hod. 
                                 probíhat odstávka dodávky pitné vody. Termín se může lišit v souvislosti s klimatickými podmínkami, v tomto případě bude termín předem
                                 upřesněn !!!
Dnes 21.1.2020 Horšovský Týn v ul. Domažlické u č. 166, probíhá oprava vodovodního řadu !! Nejsou plánované žádné akce, probíhá běžná údržba vodovodních sítí.
Zítra 22.1.2020

Nejsou plánované žádné akce, probíhá běžná údržba vodovodních sítí.

    Středisko kanalizací:

Zvláštní sdělení: Pro dnešní den nejsou žádná zvláštní sdělení.
Dnes 21.1.2020 Nejsou plánované žádné akce, probíhá běžná údržba kanalizačních sítí.
Zítra 22.1.2020

Nejsou plánované žádné akce, probíhá běžná údržba kanalizačních sítí.