Dnes Vás informuje o dění a odpovídá na dotazy dispečer : Josef    J a n o v e c .

 

Tel: 379792311
SMS: 727947264

dispečink@chvak.cz
dispecink.chvak


   Středisko vodovodů:

Zvláštní sdělení :  Do odvolání, nejdéle na dobu 3 měsíců je opatřením obecné povahy vydaným MÚ Stod OŽP, dne 4.7.2019 omezeno užívání pitné vody z části vodovodu pro veřejnou potřebu v části Holýšova zásobovaného z vodního zdroje Líšiná, viz přiložená mapka – zelená barva. Je zakázáno napouštění bazénů, zalévání zahrad, kropení veřejných ploch, komunikací a zeleně a mytí aut!  

Zvláštní sdělení: Pro dnešní den nejsou žádná zvláštní sdělení.
Dnes 15.11.2019 Nejsou plánované žádné akce, probíhá běžná údržba vodovodních sítí.
Zítra 16.11.2019

Nejsou plánované žádné akce, probíhá běžná údržba vodovodních sítí.

    Středisko kanalizací:

Zvláštní sdělení: Pro dnešní den nejsou žádná zvláštní sdělení.
Dnes 15.11.2019 Nejsou plánované žádné akce, probíhá běžná údržba kanalizačních sítí.
Zítra 16.11.2019

Nejsou plánované žádné akce, probíhá běžná údržba kanalizačních sítí.