Dnes Vás informuje o dění a odpovídá na dotazy dispečer : Radek  Svozil .

 

Tel: 379792311
SMS: 727947264

dispečink@chvak.cz
dispecink.chvak


   Středisko vodovodů:

Zvláštní sdělení :  Do odvolání, nejdéle na dobu 3 měsíců je opatřením obecné povahy vydaným MÚ Stod OŽP, dne 4.7.2019 omezeno užívání pitné vody z části vodovodu pro veřejnou potřebu v části Holýšova zásobovaného z vodního zdroje Líšiná, viz přiložená mapka – zelená barva. Je zakázáno napouštění bazénů, zalévání zahrad, kropení veřejných ploch, komunikací a zeleně a mytí aut!  
Dnes 22.10.2019 Nejsou plánované žádné akce, probíhá běžná údržba vodovodních sítí.
Zítra 23.10.2019

Nejsou plánované žádné akce, probíhá běžná údržba vodovodních sítí.

    Středisko kanalizací:

Zvláštní sdělení: Pro dnešní den nejsou žádná zvláštní sdělení.
Dnes 22.10.2019 Nejsou plánované žádné akce, probíhá běžná údržba kanalizačních sítí.
Zítra 23.10.2019

Nejsou plánované žádné akce, probíhá běžná údržba kanalizačních sítí.